Integriteta – učni modul za usposabljanje učiteljev

Integriteta – učni modul za usposabljanje učiteljev

Učitelji in pedagoški delavci imajo pomemben vpliv pri tem, v kakšne osebe bodo otroci odrasli ter jih spodbujajo, da izpolnijo svoj polni potencial. Pri razvoju in vzgoji otrok ni pomembna le učna snov, temveč tudi vrednote integritete, ki ustvarjajo odgovorne državljane sveta. Zato s projektom strmimo k strokovno usposobljenim in ozaveščenim učiteljem, ki bodo na podlagi učnega modula lažje pripravili aktivnosti za krepitev integritete učencev in dijakov.

Učni modul je pripravljen z namenom opolnomočenja učiteljev o pojmu integritete in pomenu integritete za posameznika in družbo, za krepitev integritete pri učiteljih ter učencih in dijakih ter vsebine za izboljšanje odnosov med učitelji v šolski zbornici in odnosov med učitelji in učenci.

Učni modul je sestavljen iz delavnic in priročnika.

Projekt je financiran s sredstvi javnega razpisa Komisije za preprečevanje korupcije.

Naslov: Integriteta – učni modul za usposabljanje učiteljev: Praktičen priročnik za krepitev integritete pri učiteljih
Primeren za rabo: v osnovni in srednji šoli
Avtor/avtorica: Eva Kržišnik
Urednik/urednica: mag. Maja Planinc
Lektoriranje: Jana Belc
Oblikovanje in prelom: Polonca Peterca
Tisk: Slovenska fundacija za UNICEF
Ljubljana, november 2022
Delavnica
V naslednjih 6 sklopih bomo spoznali, kaj je integriteta, kako se kaže v osebnem življenju in predvsem v poklicni praksi – še posebej, ko smo soočeni z dilemami.
Delovni list: Za uvod: Kdo sem in kam želim?
Sklop 1: Kdo je oseba z integriteto?
Integriteta je širok pojem, ki pomeni skladnost besed in dejanj, odsotnost neetičnega ravnanja in skupek določenih vrlin.
Delovni list: Kdo je oseba z integriteto?
Sklop 2: Enakopravnost, pravičnost, poštenost, transparentnost
Pravičnost, poštenost, transparentnost in enakopravnost so (pod)pojmi, ki jih povezujemo s pojmom integritete, in za katere si prizadevamo, ko si prizadevamo za integriteto.
Delovni list: Enakopravnost, pravičnost, poštenost, transparentnost
Sklop 3: Posledice opustitve konceptov integritete
V tem posnetku bomo govorili o posledicah opustitve integritete: torej neenakopravnosti, korupciji, ogrožanju demokracije in pravne države.
Delovni list: Posledice opustitve konceptov integritete
Sklop 4: Posledice opustitve integritete za učitelja in učenca
Za vrednote, ki jim sledi učitelj, je zelo verjetno, da jih bo s svojim zgledom predal tudi svojim učencem. Učitelj je namreč zgled in standard vedenja, vključno s spoštovanjem do drugega in empatičnim posluhom za njegov pogled in položaj. Kaj pomeni integriteta, učitelj učencem pokaže tudi z načinom, kako se odzove na kršitve integritete.
Delovni list: Posledice opustitve integritete za učitelja in učence
Sklop 5: Soodvisnost integritete posameznika in družbe
Integriteta posameznika in integriteta družbe sta torej v soodvisnem odnosu, kar se potrjuje v različnih okoljih, od zasebnega življenja, do delovnega mesta in mesta v družbi.
Delovni list: Soodvisnost integritete posameznika in družbe
Sklop 6: Vloga učitelja pri krepitvi integritete pri otrocih in mladostnikih
Učitelj z integriteto daje učencem odlično priložnost za krepitev njihove integritete, ko ti stalno opazujejo njegovo moralno držo, vrednote, odnos do sočloveka in do sveta, iskrenost in dejanja.
Delovni list: Vloga učitelja pri krepitvi integritete pri otrocih in mladostnikih
Priročnik
Priročnik Integriteta – učni modul za usposabljanje učiteljev
Integriteta – učni modul za usposabljanje učiteljev

Integriteta – učni modul za usposabljanje učiteljev

Priročnik je na voljo v obliki dokumenta PDF.
Preberi več

Gradiva za delo z otroki

Piškotke uporabljamo, da bi izboljšali uporabniško izkušnjo. Z uporabo spletnega mesta soglašate, da jih lahko uporabljamo. Več informacij.