Vsak otrok si zasluži otroštvo. Tudi otroci v vojni so samo otroci. Pomagajmo jim.
Vsak otrok si zasluži otroštvo. Tudi otroci v vojni so samo otroci. Pomagajmo jim.

NasiljePovej! Spregovorimo o nasilju med otroki

Povej! Spregovorimo o nasilju med otroki

Projekt v OŠ za preprečevanje medvrstniškega nasilja

O nasilju med otroki govorimo takrat, ko je otrok ali mladostnik dalj časa izpostavljen nasilnemu vedenju s strani sovrstnikov. Pri tem ni mišljeno samo fizično nasilje, ki je najbolj vidno, temveč tudi druge oblike nasilja, ki so morda manj vidne, vendar enako boleče. Gre tudi za verbalno nasilje, kot je npr. posmehovanje, psihično nasilje kot so grožnje in socialno nasilje kot je izključevanje. Posledice takšnega obnašanja pri otrocih so strah, slabše učenje, izogibanje šoli, negotovost, nizko samospoštovanje, ki vse škodijo otrokovemu osebnostnemu razvoju.

Raziskave doma in v svetu kažejo, da je blizu 20 odstotkov otrok, ki so podvrženi medvrstniškemu nasilju, da se večina (80 odstotkov) nasilja dogaja v starostni skupini 12 do 16 let, da je v vrstniško nasilje vpletenih več fantov kot deklet (85 odstotkov) in da se nasilno obnašanje največkrat dogaja na poti v šolo in okoli nje. Žrtve nasilja so tisti otroci, ki so zaznani kot šibki, na nek način drugačni, prezaščiteni, nesamozavestni, otroci s posebnimi potrebami in otroci iz manjšinskih skupin. Raziskave tudi kažejo, da se lahko nasilno obnašanje med otroki zmanjša z načrtovanim posredovanjem in da je prostor, kjer lahko to najučinkoviteje to dosežemo prav šola.

Povej! Spregovorimo o nasilju med otroki

Namen projekta Povej! Spregovorimo o nasilju med otroki skušali senzibilizirati širšo javnost o pojavnosti nasilja med otroki, vztrajati k ničelni toleranci do nasilja med otroki in odraslimi (starši, učitelji) ter opolnomočiti otroke in jim pokazati rešitve, kako se da nasilju upreti, kje lahko poiščejo pomoč in kako so lahko aktivno udeleženi pri reševanju problema ter seveda opolnomočiti odrasle za ukrepanje. Naš namen je tudi bil ponuditi šolam celosten in učinkovit program za šolo brez nasilja, vključno s pripravo uporabnih gradiv in priročnikov za otroke, starše in učitelje. 

Več o opisu projekta si lahko preberete tukaj.

Piškotke uporabljamo, da bi izboljšali uporabniško izkušnjo. Z uporabo spletnega mesta soglašate, da jih lahko uporabljamo. Več informacij.