Projekti v SlovenijiOtrokom prijazna UNICEF-ova mesta

Otrokom prijazna UNICEF-ova mesta

Otrokom prijazna UNICEF-ova mesta spodbujajo razvijanje mesta po meri otrok

Župani otrokom prijaznih mest sprejmejo obveznost, da bodo pospešeno razvijala programe za otroke. S projektom v lokalnem okolju želimo pripomoči k razvoju mest, ki so otrokom prijazna in varna, z urejenimi otroškimi igrišči in zelenicami, z izboljšano varnostjo za otroke v prometu in možnostjo za participacijo najmlajših občanov. 

Otrokom prijazna mesta se nahajajo v več kot 40 državah sveta. V Sloveniji pa se s tem nazivom ponaša že petnajst mest. Kot prva v Sloveniji je naziv dobila Nova Gorica, sledile so Ruše, Piran, Ljubljana, Velenje, Maribor, Trbovlje, Domžale, Kamnik, Zagorje ob Savi, Radlje ob Dravi, Hrastnik, Postojna, Ptuj in Kidričevo.

Zakaj je projekt pomemben?

Mesta se po vsem svetu širijo z neverjetno hitrostjo. Do leta 2025 naj bi kar šest od desetih otrok živelo v mestnem okolju. Velika ovira pri zagotavljanju otrokom prijaznega okolja je predvsem nizko zavedanje o potrebi po uresničevanju otrokovih pravic. Mnogo otrok in mladih se v urbanem okolju srečuje s problemi odtujenosti v medsebojnih odnosih, osamljenosti, pomanjkanjem nadzora in skrbi odraslih, medvrstniškega nasilja, onesnaženosti okolja, nekakovostnega preživljanja prostega časa in nezdravega življenja, ki jih pogosto vodijo v stisko. Otrokom prijazna mesta pa se zavežejo h korakom za preprečevanje zgoraj naštetih vrzeli.

Kako mesto pridobi naziv Otrokom prijazno UNICEF-ovo mesto?

Župan s svojo častno izjavo postane nosilec projekta in zagovornik otrok v mestu. Občina se zaveže, da pripravi analizo položaja otrok v mestu in predloge za njegovo izboljšanje v obliki srednjeročnega akcijskega načrta, ki vključuje različne projekte za otroke.

Tukaj sem za vas
Kontaktna oseba za kakršnakoli vprašanja je Alja Skele.
Alja Skele
Pomočnica izvršnega direktorja za programe
Zagovorništvo
Preberi več

o otrokom prijaznih UNICEF-ovih mestih