Vsak otrok si zasluži otroštvo. Tudi otroci v vojni so samo otroci. Pomagajmo jim.
Vsak otrok si zasluži otroštvo. Tudi otroci v vojni so samo otroci. Pomagajmo jim.

Projekti v SlovenijiKonvencija o otrokovih pravicah

Konvencija o otrokovih pravicah

Poslanstvo UNICEF-a je zagovorništvo otrokovih pravic

Naša naloga je, da pomagamo pri zagotavljanju osnovnih potreb otrok in pri povečanju njihovih možnosti, da razvijejo svoje potenciale. Pri tem nas vodijo določbe in členi iz Konvencije o otrokovih pravicah.

Konvencija o otrokovih pravicah

Konvencijo o otrokovih pravicah, je 20. novembra 1989 sprejela Generalna skupščina Združenih narodov in je najširše sprejet dokument. Konvencija o otrokovih pravicah je univerzalno priznana, do danes jo je ratificiralo skoraj vseh 193 držav Organizacije Združenih narodov. Naštete otrokove pravice v Konvenciji in njihovo uresničevanje je glavno vodilo UNICEF-a.

Dokument vsebuje pravice, ki bi jih morali uživati vsi otroci, in postavlja osnovne standarde za otrokov razvoj v različnih starostnih obdobjih ter na različnih področjih njegovega življenja. Konvencija o otrokovih pravicah določa te pravice v 54 členih in treh izbirnih protokolih. Opredeljuje osnovne človekove pravice, ki jih imajo otroci po vsem svetu: pravico do preživetja, do razvoja vseh potencialov, do zaščite pred kakršnim koli izkoriščanjem in do sodelovanja ter udeležbe.

Države, ki so podpisale konvencijo, so se zavezale, da bodo ščitile in zagotavljale otrokove pravice, razvijale in izvajale politike v luči največjega interesa otrok ter dopolnile svojo zakonodajo tako, da bodo v celoti uresničevale člene konvencije. Vsakih pet let morajo o svojem napredku obveščati Odbor za otrokove pravice pri Organizaciji Združenih narodov.

Več o Konvenciji o otrokovih pravicah si lahko preberete na mednarodni spletni strani UNICEF-a.

V UNICEF-u Slovenija spremljamo proces uresničevanja Konvencije o otrokovih pravicah in pripravo vladnih periodičnih poročil h Konvenciji o otrokovih pravicah ter prispevamo s strokovnimi komentarji.

Spremljanje uresničevanja Konvencije o otrokovih pravicah

Odbor za otrokove pravice Združenih narodov je nadzorni mehanizem za Konvencijo o otrokovih pravicah.

Odbor za otrokove pravice sestavlja 18 neodvisnih strokovnjakov, ki preko sistema poročanja držav nadzirajo uresničevanje Konvencije o otrokovih pravicah ter obeh izbir protokolov s strani držav pogodbenic. Odbor ne sprejema individualnih pritožb o kršitvah otrokovih pravic, tovrstne pritožbe pa se lahko naslovijo na odbore, ki imajo to pristojnost (npr. Odbor za človekove pravice).

V Sloveniji izvajamo aktivnosti z naslednjimi cilji:

Za uresničitev zastavljenih ciljev pa so potrebna dolgoročna in predvsem kontinuirana prizadevanja. Boljši konkretni rezultati v korist otrok so bili doseženi tam, kjer je temeljno normativno ogrodje za pripravo akcijskih načrtov predstavljala Konvencija o otrokovih pravicah in ne samo obstoječa nacionalna zakonodaja.

V UNICEF-u Slovenija spremljamo proces uresničevanja Konvencije o otrokovih pravicah in pripravo vladnih periodičnih poročil h Konvenciji o otrokovih pravicah ter prispevamo s strokovnimi komentarji.

Preberi več

o projektih v Sloveniji

Piškotke uporabljamo, da bi izboljšali uporabniško izkušnjo. Z uporabo spletnega mesta soglašate, da jih lahko uporabljamo. Več informacij.