Prijava: Starši otrok sveta

Ime *
Priimek *
Datum rojstva *
Naslov *
Št. pošte *
Kraj *
Email *
Mobitel *
Št. transkacijskega računa (IBAN) *
Kdaj v mesecu želite darovati? *
Znesek mesečne donacije v € *
Strinjate se in pooblaščate Slovensko fundacijo za UNICEF, da posreduje podatke vaši banki za bremenitev vašega računa v skladu s SEPA pravili. S splošnimi pogoji, ki veljajo za uveljavitev SEPA pravil se lahko seznanite pri banki, ki vodi vaš račun. Morebitne spremembe ali ukinitev trajnikov urejate neposredno z nami vsak delavnik med 8:00 in 15:00 uro na telefonski številki 01 583 80 89 ali po e-pošti na naslov starsiotroksveta@unicef.si. Kadarkoli lahko na omenjenih naslovih zahtevate tudi potrdilo o plačanih donacijah.
UNICEF-u Slovenija dajem privolitev, da hrani in obdeluje navedene podatke za namene svoje humanitarne dejavnosti, kot je opisano v pogojih.