Prijava: Projekti v vrtcih in šolah

Katera področja vas zanimajo? *
Podatki o ustanovi
Ime ustanove *
Naslov *
Št. pošte *
Kraj *
Podatki o kontakti osebi
Ime *
Priimek *
Delovno mesto *
Telefon *
Email *
UNICEF-u Slovenija dajem privolitev, da hrani in obdeluje navedene podatke za namene svoje humanitarne dejavnosti, kot je opisano v pogojih.