Vsak otrok si zasluži otroštvo. Tudi otroci v vojni so samo otroci. Pomagajmo jim.
Vsak otrok si zasluži otroštvo. Tudi otroci v vojni so samo otroci. Pomagajmo jim.
Sms pogoji

SMS pogoji

Osnovno

S SMS donacijo soglašate, da UNICEF Slovenija zbrana sredstva nameni v namenski sklad za program pomoči (npr. za področje hrane, pitne vode, zdravstvene oskrbe, izobrazbe ali zaščite) izpostavljen v kampanji na katero ste se odzvali s poslanim SMS-om. Enako velja za kampanjo zbiranja sredstev v primeru naravne nesreče ali oboroženih spopadov, ko bo UNICEF zbrana sredstva namenil za namensko kampanjo humanitarne pomoči na prizadetem območju.

Vsi mobilni operaterji se v celoti odpovedujejo prihodkom iz naslova dohodnih in odhodnih SMS sporočil.  

Pogoji in navodila za uporabo storitve »SMS donacije«

1. Uvodne določbe

Ponudnik in organizator storitve »SMS donacije« je Slovenska fundacija za UNICEF, ustanova, Pavšičeva ul. 1, Ljubljana, ID za DDV: SI34588728 (v nadaljevanju UNICEF Slovenija), v sodelovanju z naslednjimi ponudniki komunikacijske poti (v nadaljevanju: ponudniki):

Ponudnik in organizator storitve SMS donacije – za UNICEF:

 • A1 Slovenija, d.d., Šmartinska 134 b, Ljubljana
 • Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana
 • Telemach, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, Ljubljana
 • T-2, d.o.o., Verovškova 64A, 1000 Ljubljana


Prenos SMS-sporočil poteka prek mobilnih omrežij ponudnikov.
Pri storitvi SMS donacije – kontakt lahko sodelujejo vsi naročniki/uporabniki mobilnih omrežij ponudnikov (v nadaljevanju: uporabniki), katerih mobilni telefon omogoča pošiljanje in sprejemanje kratkih tekstovnih sporočil (v nadaljevanju: SMS-ov).

Za uporabo storitve SMS donacije – kontakt ni starostnih omejitev.

Ponudniki ne odgovarjajo za izgubo informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe storitve in neznanja uporabnika. Ponudniki tudi ne morejo zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

2. Definicije pojmov

Organizator storitve je po teh pravilih in pogojih uporabe UNICEF Slovenija.

Uporabnik po teh pravilih in pogojih je uporabnik mobilnega omrežja, ki je pristopil k storitvi SMS donacije – kontakt, z zahtevo oz. SMSsporočilom, ki ga pošlje na številko 1919 in vsebuje ključno besedo UNICEF ali UNICEF5.

Odhodno SMS-sporočilo je SMS-sporočilo, ki ga uporabnik pošlje na številko 1919 in vsebuje ključno besedo UNICEF ali UNICEF5 v obliki teksta. Ponudniki ta SMS-sporočila uporabniku zaračunajo po veljavnem ceniku.

Dohodno SMS-sporočilo je zahvalno SMS-sporočilo, ki ga ponudnik pošlje uporabniku kot odgovor na njegovo odhodno SMS-sporočilo. Ponudniki v skladu z dogovorom z organizatorjem storitve dohodno SMS-sporočilo uporabniku zaračunajo po ceni, ki je določena v ceniku storitve.

Pri uporabi storitve SMS donacije – kontakt se smiselno uporabljajo splošni pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev ponudnikov.

3. Trajanje storitve

Storitev SMS donacije – kontakt je uporabnikom omogočena od 14. 1. 2015 in je časovno neomejena.

4. Prijava in odjava

Uporabnik pošlje odhodno SMS-sporočilo s ključno besedo UNICEF ali UNICEF5 na številko 1919.

 1. Uporabnik s poslanim odhodnim SMS-sporočilom dovoljuje, da ga UNICEF Slovenija ponovno pokliče z namenom predstavitve drugih programov in možnosti pomoči otrokom v državah v razvoju.
 2. Uporabnik prejme dohodno, zahvalno SMS-sporočilo z vsebino: »Hvala v imenu otrok. Kmalu se slišimo, da vam predstavimo še druge programe pomoči. UNICEF Slovenija Odjava na 080 8068, pogoji na unicef.si/sms-pogoji.«
 3. Uporabnik se s klicem na brezplačno telefonsko številko 080 8068 odjavi od storitve SMS donacije – kontakt. UNICEF Slovenija po odjavi podatkov ne uporabi za povratni klic in jih odstrani iz svoje baze.
 4. V primeru, da se uporabnik ne odjavi od storitve, ga bo UNICEF Slovenija poklical po telefonu in predstavil druge oblike pomoči otrokom v državah v razvoju.
 5. Pridobljene telefonske številke so v skladu s pogodbama sklenjenima med ponudnikom in organizatorjem storitve ter ponudnikoma komunikacijske poti.

 
5. Cenik storitve

Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika.

Ključna beseda: UNICEF
Namen SMS sporočila: Donacija
Cena v €: 1,00
DDV: 0,00 %

Ključna beseda: UNICEF
Namen SMS sporočila: Obvestilo
Cena v €: 0,00
DDV: 22,00 %

Ključna beseda: UNICEF5
Namen SMS sporočila: Donacija
Cena v €: 5,00
DDV: 0,00 %

Ključna beseda: UNICEF5
Namen SMS sporočila: Obvestilo
Cena v €: 0,00
DDV: 22,00 %

Cene za odhodna SMS-sporočila (MO komunikacija):

 1. vsako odhodno SMS-sporočilo uporabnika se zaračuna po vsakokrat veljavnem ceniku ponudnika.

 
Cene za različna dohodna SMS-sporočila
(MT komunikacija):

Uporabniku storitve se lahko na njegovo odhodno SMS-sporočilo posredujejo naslednja SMS-sporočila:

 1. Zahvalno SMS-sporočilo pri donaciji, ki se uporabniku mobilnih storitev zaračuna po ceni 1,00 € oziroma 5,00 €.
 2. SMS-sporočilo z obvestilom uporabniku pred začetkom ali po prenehanju delovanja storitve, ki je za uporabnika brezplačno.
 3. Sistemsko SMS- sporočilo, ki je sporočilo uporabniku, če storitev ni na voljo, in je za uporabnika brezplačno.


Uporabnik predplačniškega paketa lahko storitev uporablja, dokler je stanje na računu pozitivno in dovolj visoko. Priporočamo, da pred začetkom uporabe storitve uporabnik preveri stanje na računu.

Možnost uveljavljanja potrdila o donaciji za davčno olajšavo, v skladu z veljavno zakonodajo zagotavlja UNICEF Slovenija.

Ponudniki zagotavljajo zanesljivo posredovanje tistih sporočil SMS, ki jih prejmejo na svoj SMS center. V primeru, da sporočilo ne doseže uporabnika, se ponudniki obvežejo, da bodo poskušali sporočilo dostaviti še dvainsedemdeset (72) ur po prvem poizkusu, po preteku tega roka pa ponudniki sporočilo zavržejo.

V primeru, ko uporabnik poda zahtevo za storitev in ima le-ta izklopljen mobitel ali je v območju, kjer ni signala digitalnega omrežja, ali ima poln predal za sporočila SMS, ponudnik uporabniku storitev izvede in se šteje, da je ponudnik storitev opravil, ponudnik pa v tem primeru uporabniku zaračuna opravljeno storitev, hkrati pa se obveže, da bo poskušal vsebino uporabniku dostaviti.

6. Zasebnost in varstvo podatkov

UNICEF Slovenija in ponudniki se zavezujejo, da bodo skrbno in v skladu z zakonodajo varovali podatke uporabnikov in pri tem postopali v skladu z določili Zakona o varovanju osebnih podatkov. Politika zasebnosti je objavljena na unicef.si/zasebnost.

7. Reklamacije in pomoč

UNICEF Slovenija je odgovoren za reševanje vsebinskih reklamacij glede storitve. Uporabnik lahko reklamacije naslovi na: Slovenska fundacija za UNICEF, Pavšičeva ul. 1, 1000 Ljubljana, fax: 01 583 80 81, tel. št.: 01 583 80 60, el. pošta: starsiotroksveta@unicef.si. V kolikor se reklamacije nanašajo na ponudnika komunikacijske poti, jih mora uporabnik v skladu s splošnimi pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev ponudnikov nasloviti na svojega ponudnika, in sicer v roku 15 dni od prejema računa.

Veljavnost: od 14. 1. 2015

Pogoji in navodila za uporabo storitve »SMS donacije«

1. Uvodne določbe

Ponudnik in organizator storitve »SMS donacije« je Slovenska fundacija za UNICEF, ustanova, Pavšičeva ul. 1, Ljubljana, ID za DDV: SI34588728 (v nadaljevanju UNICEF Slovenija), v sodelovanju z naslednjimi ponudniki komunikacijske poti (v nadaljevanju: ponudniki):

Ponudnik in organizator storitve SMS donacije – za UNICEF:

 • A1 Slovenija, d.d., Šmartinska 134 b, Ljubljana
 • Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana
 • Telemach, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, Ljubljana
 • T-2, d.o.o., Verovškova 64A, 1000 Ljubljana


Prenos SMS-sporočil poteka prek mobilnih omrežij ponudnikov.
Pri storitvi SMS donacije – kontakt lahko sodelujejo vsi naročniki/uporabniki mobilnih omrežij ponudnikov (v nadaljevanju: uporabniki), katerih mobilni telefon omogoča pošiljanje in sprejemanje kratkih tekstovnih sporočil (v nadaljevanju: SMS-ov).

Za uporabo storitve SMS donacije – kontakt ni starostnih omejitev.

Ponudniki ne odgovarjajo za izgubo informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe storitve in neznanja uporabnika. Ponudniki tudi ne morejo zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

2. Definicije pojmov

Organizator storitve je po teh pravilih in pogojih uporabe UNICEF Slovenija.

Uporabnik po teh pravilih in pogojih je uporabnik mobilnega omrežja, ki je pristopil k storitvi SMS donacije – kontakt, z zahtevo oz. SMSsporočilom, ki ga pošlje na številko 1919 in vsebuje ključno besedo OTROCI ali OTROCI5.

Odhodno SMS-sporočilo je SMS-sporočilo, ki ga uporabnik pošlje na številko 1919 in vsebuje ključno besedo OTROCI ali OTROCI5 v obliki teksta. Ponudniki ta SMS-sporočila uporabniku zaračunajo po veljavnem ceniku.

Dohodno SMS-sporočilo je zahvalno SMS-sporočilo, ki ga ponudnik pošlje uporabniku kot odgovor na njegovo odhodno SMS-sporočilo. Ponudniki v skladu z dogovorom z organizatorjem storitve dohodno SMS-sporočilo uporabniku zaračunajo po ceni, ki je določena v ceniku storitve.

Pri uporabi storitve SMS donacije – kontakt se smiselno uporabljajo splošni pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev ponudnikov.

3. Trajanje storitve

Storitev SMS donacije – kontakt je uporabnikom omogočena od 14. 1. 2015 in je časovno neomejena.

4. Prijava in odjava

Uporabnik pošlje odhodno SMS-sporočilo s ključno besedo OTROCI ali OTROCI5 na številko 1919.

 1. Uporabnik s poslanim odhodnim SMS-sporočilom dovoljuje, da ga UNICEF Slovenija ponovno pokliče z namenom predstavitve drugih programov in možnosti pomoči otrokom v državah v razvoju.
 2. Uporabnik prejme dohodno, zahvalno SMS-sporočilo z vsebino: »Hvala v imenu otrok. Kmalu se slišimo, da vam predstavimo še druge programe pomoči. UNICEF Slovenija Odjava na 080 8068, pogoji na unicef.si/sms-pogoji.«
 3. Uporabnik se s klicem na brezplačno telefonsko številko 080 8068 odjavi od storitve SMS donacije – kontakt. UNICEF Slovenija po odjavi podatkov ne uporabi za povratni klic in jih odstrani iz svoje baze.
 4. V primeru, da se uporabnik ne odjavi od storitve, ga bo UNICEF Slovenija poklical po telefonu in predstavil druge oblike pomoči otrokom v državah v razvoju.
 5. Pridobljene telefonske številke so v skladu s pogodbama sklenjenima med ponudnikom in organizatorjem storitve ter ponudnikoma komunikacijske poti.

 
5. Cenik storitve

Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika.

Ključna beseda: OTROCI
Namen SMS sporočila: Donacija
Cena v €: 1,00
DDV: 0,00 %

Ključna beseda: OTROCI
Namen SMS sporočila: Obvestilo
Cena v €: 0,00
DDV: 22,00 %

Ključna beseda: OTROCI5
Namen SMS sporočila: Donacija
Cena v €: 5,00
DDV: 0,00 %

Ključna beseda: OTROCI5
Namen SMS sporočila: Obvestilo
Cena v €: 0,00
DDV: 22,00 %

Cene za odhodna SMS-sporočila (MO komunikacija):

 1. vsako odhodno SMS-sporočilo uporabnika se zaračuna po vsakokrat veljavnem ceniku ponudnika.

 
Cene za različna dohodna SMS-sporočila
(MT komunikacija):

Uporabniku storitve se lahko na njegovo odhodno SMS-sporočilo posredujejo naslednja SMS-sporočila:

 1. Zahvalno SMS-sporočilo pri donaciji, ki se uporabniku mobilnih storitev zaračuna po ceni 1,00 € oziroma 5,00 €.
 2. SMS-sporočilo z obvestilom uporabniku pred začetkom ali po prenehanju delovanja storitve, ki je za uporabnika brezplačno.
 3. Sistemsko SMS- sporočilo, ki je sporočilo uporabniku, če storitev ni na voljo, in je za uporabnika brezplačno.


Uporabnik predplačniškega paketa lahko storitev uporablja, dokler je stanje na računu pozitivno in dovolj visoko. Priporočamo, da pred začetkom uporabe storitve uporabnik preveri stanje na računu.

Možnost uveljavljanja potrdila o donaciji za davčno olajšavo, v skladu z veljavno zakonodajo zagotavlja UNICEF Slovenija.

Ponudniki zagotavljajo zanesljivo posredovanje tistih sporočil SMS, ki jih prejmejo na svoj SMS center. V primeru, da sporočilo ne doseže uporabnika, se ponudniki obvežejo, da bodo poskušali sporočilo dostaviti še dvainsedemdeset (72) ur po prvem poizkusu, po preteku tega roka pa ponudniki sporočilo zavržejo.

V primeru, ko uporabnik poda zahtevo za storitev in ima le-ta izklopljen mobitel ali je v območju, kjer ni signala digitalnega omrežja, ali ima poln predal za sporočila SMS, ponudnik uporabniku storitev izvede in se šteje, da je ponudnik storitev opravil, ponudnik pa v tem primeru uporabniku zaračuna opravljeno storitev, hkrati pa se obveže, da bo poskušal vsebino uporabniku dostaviti.

6. Zasebnost in varstvo podatkov

UNICEF Slovenija in ponudniki se zavezujejo, da bodo skrbno in v skladu z zakonodajo varovali podatke uporabnikov in pri tem postopali v skladu z določili Zakona o varovanju osebnih podatkov. Politika zasebnosti je objavljena na unicef.si/zasebnost.

7. Reklamacije in pomoč

UNICEF Slovenija je odgovoren za reševanje vsebinskih reklamacij glede storitve. Uporabnik lahko reklamacije naslovi na: Slovenska fundacija za UNICEF, Pavšičeva ul. 1, 1000 Ljubljana, fax: 01 583 80 81, tel. št.: 01 583 80 60, el. pošta: starsiotroksveta@unicef.si. V kolikor se reklamacije nanašajo na ponudnika komunikacijske poti, jih mora uporabnik v skladu s splošnimi pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev ponudnikov nasloviti na svojega ponudnika, in sicer v roku 15 dni od prejema računa.

Veljavnost: od 14. 1. 2015

Pogoji in navodila za uporabo storitve »SMS donacije«

1. Uvodne določbe

Ponudnik in organizator storitve »SMS donacije« je Slovenska fundacija za UNICEF, ustanova, Pavšičeva ul. 1, Ljubljana, ID za DDV: SI34588728 (v nadaljevanju UNICEF Slovenija), v sodelovanju z naslednjimi ponudniki komunikacijske poti (v nadaljevanju: ponudniki):

Ponudnik in organizator storitve SMS donacije – za UNICEF:

 • A1 Slovenija, d.d., Šmartinska 134 b, Ljubljana
 • Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana
 • Telemach, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, Ljubljana
 • T-2, d.o.o., Verovškova 64A, 1000 Ljubljana


Prenos SMS-sporočil poteka prek mobilnih omrežij ponudnikov.
Pri storitvi SMS donacije – kontakt lahko sodelujejo vsi naročniki/uporabniki mobilnih omrežij ponudnikov (v nadaljevanju: uporabniki), katerih mobilni telefon omogoča pošiljanje in sprejemanje kratkih tekstovnih sporočil (v nadaljevanju: SMS-ov).

Za uporabo storitve SMS donacije – kontakt ni starostnih omejitev.

Ponudniki ne odgovarjajo za izgubo informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe storitve in neznanja uporabnika. Ponudniki tudi ne morejo zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

2. Definicije pojmov

Organizator storitve je po teh pravilih in pogojih uporabe UNICEF Slovenija.

Uporabnik po teh pravilih in pogojih je uporabnik mobilnega omrežja, ki je pristopil k storitvi SMS donacije – kontakt, z zahtevo oz. SMSsporočilom, ki ga pošlje na številko 1919 in vsebuje ključno besedo VODA ali VODA5.

Odhodno SMS-sporočilo je SMS-sporočilo, ki ga uporabnik pošlje na številko 1919 in vsebuje ključno besedo VODA ali VODA5 v obliki teksta. Ponudniki ta SMS-sporočila uporabniku zaračunajo po veljavnem ceniku.

Dohodno SMS-sporočilo je zahvalno SMS-sporočilo, ki ga ponudnik pošlje uporabniku kot odgovor na njegovo odhodno SMS-sporočilo. Ponudniki v skladu z dogovorom z organizatorjem storitve dohodno SMS-sporočilo uporabniku zaračunajo po ceni, ki je določena v ceniku storitve.

Pri uporabi storitve SMS donacije – kontakt se smiselno uporabljajo splošni pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev ponudnikov.

3. Trajanje storitve

Storitev SMS donacije – kontakt je uporabnikom omogočena od 14. 1. 2015 in je časovno neomejena.

4. Prijava in odjava

Uporabnik pošlje odhodno SMS-sporočilo s ključno besedo VODA ali VODA5 na številko 1919.

 1. Uporabnik s poslanim odhodnim SMS-sporočilom dovoljuje, da ga UNICEF Slovenija ponovno pokliče z namenom predstavitve drugih programov in možnosti pomoči otrokom v državah v razvoju.
 2. Uporabnik prejme dohodno, zahvalno SMS-sporočilo z vsebino: »Hvala v imenu otrok. Kmalu se slišimo, da vam predstavimo še druge programe pomoči. UNICEF Slovenija Odjava na 080 8068, pogoji na unicef.si/sms-pogoji.«
 3. Uporabnik se s klicem na brezplačno telefonsko številko 080 8068 odjavi od storitve SMS donacije – kontakt. UNICEF Slovenija po odjavi podatkov ne uporabi za povratni klic in jih odstrani iz svoje baze.
 4. V primeru, da se uporabnik ne odjavi od storitve, ga bo UNICEF Slovenija poklical po telefonu in predstavil druge oblike pomoči otrokom v državah v razvoju.
 5. Pridobljene telefonske številke so v skladu s pogodbama sklenjenima med ponudnikom in organizatorjem storitve ter ponudnikoma komunikacijske poti.

 
5. Cenik storitve

Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika.

Ključna beseda: VODA
Namen SMS sporočila: Donacija
Cena v €: 1,00
DDV: 0,00 %

Ključna beseda: VODA
Namen SMS sporočila: Obvestilo
Cena v €: 0,00
DDV: 22,00 %

Ključna beseda: VODA5
Namen SMS sporočila: Donacija
Cena v €: 5,00
DDV: 0,00 %

Ključna beseda: VODA5
Namen SMS sporočila: Obvestilo
Cena v €: 0,00
DDV: 22,00 %

Cene za odhodna SMS-sporočila (MO komunikacija):

 1. vsako odhodno SMS-sporočilo uporabnika se zaračuna po vsakokrat veljavnem ceniku ponudnika.

 
Cene za različna dohodna SMS-sporočila
(MT komunikacija):

Uporabniku storitve se lahko na njegovo odhodno SMS-sporočilo posredujejo naslednja SMS-sporočila:

 1. Zahvalno SMS-sporočilo pri donaciji, ki se uporabniku mobilnih storitev zaračuna po ceni 1,00 € oziroma 5,00 €.
 2. SMS-sporočilo z obvestilom uporabniku pred začetkom ali po prenehanju delovanja storitve, ki je za uporabnika brezplačno.
 3. Sistemsko SMS- sporočilo, ki je sporočilo uporabniku, če storitev ni na voljo, in je za uporabnika brezplačno.


Uporabnik predplačniškega paketa lahko storitev uporablja, dokler je stanje na računu pozitivno in dovolj visoko. Priporočamo, da pred začetkom uporabe storitve uporabnik preveri stanje na računu.

Možnost uveljavljanja potrdila o donaciji za davčno olajšavo, v skladu z veljavno zakonodajo zagotavlja UNICEF Slovenija.

Ponudniki zagotavljajo zanesljivo posredovanje tistih sporočil SMS, ki jih prejmejo na svoj SMS center. V primeru, da sporočilo ne doseže uporabnika, se ponudniki obvežejo, da bodo poskušali sporočilo dostaviti še dvainsedemdeset (72) ur po prvem poizkusu, po preteku tega roka pa ponudniki sporočilo zavržejo.

V primeru, ko uporabnik poda zahtevo za storitev in ima le-ta izklopljen mobitel ali je v območju, kjer ni signala digitalnega omrežja, ali ima poln predal za sporočila SMS, ponudnik uporabniku storitev izvede in se šteje, da je ponudnik storitev opravil, ponudnik pa v tem primeru uporabniku zaračuna opravljeno storitev, hkrati pa se obveže, da bo poskušal vsebino uporabniku dostaviti.

6. Zasebnost in varstvo podatkov

UNICEF Slovenija in ponudniki se zavezujejo, da bodo skrbno in v skladu z zakonodajo varovali podatke uporabnikov in pri tem postopali v skladu z določili Zakona o varovanju osebnih podatkov. Politika zasebnosti je objavljena na unicef.si/zasebnost.

7. Reklamacije in pomoč

UNICEF Slovenija je odgovoren za reševanje vsebinskih reklamacij glede storitve. Uporabnik lahko reklamacije naslovi na: Slovenska fundacija za UNICEF, Pavšičeva ul. 1, 1000 Ljubljana, fax: 01 583 80 81, tel. št.: 01 583 80 60, el. pošta: starsiotroksveta@unicef.si. V kolikor se reklamacije nanašajo na ponudnika komunikacijske poti, jih mora uporabnik v skladu s splošnimi pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev ponudnikov nasloviti na svojega ponudnika, in sicer v roku 15 dni od prejema računa.

Veljavnost: od 14. 1. 2015

Pogoji in navodila za uporabo storitve »SMS donacije«

1. Uvodne določbe

Ponudnik in organizator storitve »SMS donacije« je Slovenska fundacija za UNICEF, ustanova, Pavšičeva ul. 1, Ljubljana, ID za DDV: SI34588728 (v nadaljevanju UNICEF Slovenija), v sodelovanju z naslednjimi ponudniki komunikacijske poti (v nadaljevanju: ponudniki):

Ponudnik in organizator storitve SMS donacije – za UNICEF:

 • A1 Slovenija, d.d., Šmartinska 134 b, Ljubljana
 • Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana
 • Telemach, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, Ljubljana
 • T-2, d.o.o., Verovškova 64A, 1000 Ljubljana


Prenos SMS-sporočil poteka prek mobilnih omrežij ponudnikov.
Pri storitvi SMS donacije – kontakt lahko sodelujejo vsi naročniki/uporabniki mobilnih omrežij ponudnikov (v nadaljevanju: uporabniki), katerih mobilni telefon omogoča pošiljanje in sprejemanje kratkih tekstovnih sporočil (v nadaljevanju: SMS-ov).

Za uporabo storitve SMS donacije – kontakt ni starostnih omejitev.

Ponudniki ne odgovarjajo za izgubo informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe storitve in neznanja uporabnika. Ponudniki tudi ne morejo zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

2. Definicije pojmov

Organizator storitve je po teh pravilih in pogojih uporabe UNICEF Slovenija.

Uporabnik po teh pravilih in pogojih je uporabnik mobilnega omrežja, ki je pristopil k storitvi SMS donacije – kontakt, z zahtevo oz. SMSsporočilom, ki ga pošlje na številko 1919 in vsebuje ključno besedo HRANA ali HRANA5.

Odhodno SMS-sporočilo je SMS-sporočilo, ki ga uporabnik pošlje na številko 1919 in vsebuje ključno besedo HRANA ali HRANA5 v obliki teksta. Ponudniki ta SMS-sporočila uporabniku zaračunajo po veljavnem ceniku.

Dohodno SMS-sporočilo je zahvalno SMS-sporočilo, ki ga ponudnik pošlje uporabniku kot odgovor na njegovo odhodno SMS-sporočilo. Ponudniki v skladu z dogovorom z organizatorjem storitve dohodno SMS-sporočilo uporabniku zaračunajo po ceni, ki je določena v ceniku storitve.

Pri uporabi storitve SMS donacije – kontakt se smiselno uporabljajo splošni pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev ponudnikov.

3. Trajanje storitve

Storitev SMS donacije – kontakt je uporabnikom omogočena od 14. 1. 2015 in je časovno neomejena.

4. Prijava in odjava

 1. Uporabnik pošlje odhodno SMS-sporočilo s ključno besedo HRANA ali HRANA5 na številko 1919.
 2. Uporabnik s poslanim odhodnim SMS-sporočilom dovoljuje, da ga UNICEF Slovenija ponovno pokliče z namenom predstavitve drugih programov in možnosti pomoči otrokom v državah v razvoju.
 3. Uporabnik prejme dohodno, zahvalno SMS-sporočilo z vsebino: »Hvala v imenu otrok. Kmalu se slišimo, da vam predstavimo še druge programe pomoči. UNICEF Slovenija Odjava na 080 8068, pogoji na unicef.si/sms-pogoji (Donacija).«
 4. Uporabnik se s klicem na brezplačno telefonsko številko 080 8068 odjavi od klica iz strani UNICEF-a Slovenija.
 5. V primeru, da se uporabnik ne odjavi od storitve, ga bo UNICEF Slovenija poklical po telefonu in predstavil druge oblike pomoči otrokom v državah v razvoju.
 6. UNICEF Slovenija sprejema zahteve v zvezi s pravicami Posameznika na elektronski naslov odjava@unicef.si ali po pošti na naslov UNICEF Slovenija, Pavšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana.

Pridobljene telefonske številke so v skladu s pogodbama sklenjenima med ponudnikom in organizatorjem storitve ter ponudnikoma komunikacijske poti.


5. Cenik storitve

Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika.

Ključna beseda: HRANA
Namen SMS sporočila: Donacija
Cena v €: 1,00
DDV: 0,00 %

Ključna beseda: HRANA
Namen SMS sporočila: Obvestilo
Cena v €: 0,00
DDV: 22,00 %

Ključna beseda: HRANA5
Namen SMS sporočila: Donacija
Cena v €: 5,00
DDV: 0,00 %

Ključna beseda: HRANA5
Namen SMS sporočila: Obvestilo
Cena v €: 0,00
DDV: 22,00 %

Cene za odhodna SMS-sporočila (MO komunikacija):

 1. vsako odhodno SMS-sporočilo uporabnika se zaračuna po vsakokrat veljavnem ceniku ponudnika.

 
Cene za različna dohodna SMS-sporočila
(MT komunikacija):

Uporabniku storitve se lahko na njegovo odhodno SMS-sporočilo posredujejo naslednja SMS-sporočila:

 1. Zahvalno SMS-sporočilo pri donaciji, ki se uporabniku mobilnih storitev zaračuna po ceni 1,00 € oziroma 5,00 €.
 2. SMS-sporočilo z obvestilom uporabniku pred začetkom ali po prenehanju delovanja storitve, ki je za uporabnika brezplačno.
 3. Sistemsko SMS- sporočilo, ki je sporočilo uporabniku, če storitev ni na voljo, in je za uporabnika brezplačno.


Uporabnik predplačniškega paketa lahko storitev uporablja, dokler je stanje na računu pozitivno in dovolj visoko. Priporočamo, da pred začetkom uporabe storitve uporabnik preveri stanje na računu.

Možnost uveljavljanja potrdila o donaciji za davčno olajšavo, v skladu z veljavno zakonodajo zagotavlja UNICEF Slovenija.

Ponudniki zagotavljajo zanesljivo posredovanje tistih sporočil SMS, ki jih prejmejo na svoj SMS center. V primeru, da sporočilo ne doseže uporabnika, se ponudniki obvežejo, da bodo poskušali sporočilo dostaviti še dvainsedemdeset (72) ur po prvem poizkusu, po preteku tega roka pa ponudniki sporočilo zavržejo.

V primeru, ko uporabnik poda zahtevo za storitev in ima le-ta izklopljen mobitel ali je v območju, kjer ni signala digitalnega omrežja, ali ima poln predal za sporočila SMS, ponudnik uporabniku storitev izvede in se šteje, da je ponudnik storitev opravil, ponudnik pa v tem primeru uporabniku zaračuna opravljeno storitev, hkrati pa se obveže, da bo poskušal vsebino uporabniku dostaviti.

6. Zasebnost in varstvo podatkov

UNICEF Slovenija in ponudniki se zavezujejo, da bodo ravnali skrbno in v
skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in
o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v
nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov). Politika zasebnosti je
objavljena na unicef.si/zasebnost.

7. Reklamacije in pomoč

UNICEF Slovenija je odgovoren za reševanje vsebinskih reklamacij glede storitve. Uporabnik lahko reklamacije naslovi na: Slovenska fundacija za UNICEF, Pavšičeva ul. 1, 1000 Ljubljana, fax: 01 583 80 81, tel. št.: 01 583 80 60, el. pošta: starsiotroksveta@unicef.si. V kolikor se reklamacije nanašajo na ponudnika komunikacijske poti, jih mora uporabnik v skladu s splošnimi pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev ponudnikov nasloviti na svojega ponudnika, in sicer v roku 15 dni od prejema računa.

Veljavnost: od 1. 3. 2019

SMS obveščanje

Z donacijo UNICEF-u za pomoč otrokom soglašate, da lahko UNICEF podatke hrani in obdeluje z namenom zbiranja sredstev za pomoč otrokom in informiranja o svojem delu tudi prek SMS sporočil. UNICEF se obvezuje, da vaših podatkov ne bo posredoval tretji osebi, darovalec pa se lahko kadarkoli odjavi od prejemanja SMS sporočil. S poslanim SMS sporočilom UNICEF STOP na 4333 se odjavite od prejemanja SMS sporočil v okviru tekoče kampanje. V kolikor ne želite, da vas UNICEF Slovenija tudi v bodoče nagovori s pozivi za pomoč otrokom v državah v razvoju, se lahko odjavite tako, da pokličete na 01 583 80 87 ali pošljete e-pošto na starsiotroksveta@unicef.si in sporočite telefonsko številko, ki jo želite odjaviti od nadaljnjega obdelovanja z namenom zbiranja sredstev za pomoč otrokom in informiranja o svojem delu.

Dodatno

Poleg SMS pogojev veljajo še Splošni pogoji poslovanja in Politika zasebnosti in varstva osebnih podatkov.

Veljavnost: 1.3.2021

Piškotke uporabljamo, da bi izboljšali uporabniško izkušnjo. Z uporabo spletnega mesta soglašate, da jih lahko uporabljamo. Več informacij.