Vsak otrok si zasluži otroštvo. Tudi otroci v vojni so samo otroci. Pomagajmo jim.
Vsak otrok si zasluži otroštvo. Tudi otroci v vojni so samo otroci. Pomagajmo jim.
Kako lahko prilagodljivo financiranje reši otroško življenje

Kako lahko prilagodljivo financiranje reši otroško življenje

Fantek nese paket zimskih oblačil.
UNICEF/UN0612164/Souleiman

Spoznajte, kako je UNICEF v šestih državah po svetu pomagal otrokom preživeti v kriznih razmerah s pomočjo prilagodljivega financiranja.

Globalno humanitarno financiranje z velikodušno podporo partnerjev pomaga UNICEF-u reševati otroška življenja

Fantek nese paket zimskih oblačil.
Notranje razseljeni otroci pomagajo staršem med razdeljevanjem zimskih oblačil v naselju Kabish Wasti v Raki v Siriji 16. februarja 2022.


Otroci po vsem svetu se soočajo z zgodovinskim prepletom kriz – od spopadov in razseljevanja do izbruhov nalezljivih bolezni in naraščajoče stopnje podhranjenosti. Podnebne spremembe pa še povečujejo resnost teh kriz in sprožajo nove.

V nestanovitnem svetu, kjer je otrok, ki potrebujejo pomoč, več kot kdaj koli prej, viri pa so vse bolj omejeni, je ključnega pomena, da imajo UNICEF in partnerji na voljo ustrezno podporo. Primerni in pravočasni humanitarni ukrepi rešujejo življenja otrok, hkrati pa ustvarjajo temelje prihodnjega razvoja.

Globalno humanitarno tematsko financiranje je zelo prilagodljiva oblika financiranja, ki donatorjem omogoča, da podprejo UNICEF pri hitrem in strateškem odzivanju na neposredne potrebe v humanitarnih krizah. 

Z globalnim humanitarnim tematskim financiranjem (GHTF) lahko UNICEF ranljivim otrokom zagotovi pravočasno pomoč hitreje in učinkoviteje, kot je to mogoče z namenskim financiranjem. GHTF tudi omogoča UNICEF-u, da se odloči, kam bo razporedil sredstva, kar je še posebej pomembno za otroke, ki živijo v regijah z največjim pomanjkanjem sredstev. Takšna prožnost je ključnega pomena pri odzivanju na nenadne izredne razmere in je še posebej pomembna pri dolgotrajnih izrednih razmerah, ko so potrebe kronične, a nujne, vendar je pozornost sveta morda usmerjena drugam.

Predstavljamo vam šest držav, kjer je prilagodljivo financiranje že rešilo življenja.

Afganistan

Nasmejana deklica leži v bolnišnici
10-mesečna Adela se smehlja proti kameri na bolniškem oddelku bolnišnice Wardak Provincial Hospital v Afganistanu.

Več kot 29 milijonov ljudi v Afganistanu, od tega skoraj 16 milijonov otrok, ne more zadovoljiti svojih osnovnih potreb zaradi nenehnih izrednih razmer, ki so se iz oboroženih spopadov spremenile v politično krizo, gospodarski šok, sušo in krizo na področju spola.

Dodelitev sredstev GHTF je bila ključnega pomena, saj je UNICEF-u omogočila, da je v okrožjih z visokim tveganjem vnaprej pripravil življenjsko pomembne zaloge, kot so higienski kompleti in tablete za prečiščevanje vode, ter usposabljal partnerje na področju vode, sanitarij in higiene (WASH) o pripravljenosti in ustrezen odziv na akutne pojave driske. Z nedavno podporo GHTF je UNICEF z družbeno mobilizacijo in kampanjami v množičnih medijih o preprečevanju akutne driske in kolere dosegel več kot 90 000 ljudi.

Najboljša lastnost te vrste financiranja je njegova prilagodljivost, ki UNICEF-u pomaga prilagoditi odziv in pomoč glede na potrebe ljudi, pri čemer so najbolj ranljive skupine otroci in ženske.

Ariana Achakzai, strokovnjakinja za nujne primere, UNICEF Afganistan

Haiti

Skupinska slika učencev
Učenci v šoli v Port-au-Princeu na Haitiju

Zaradi smrtonosne kombinacije političnih nemirov, porasta oboroženega nasilja, podhranjenosti in hitro naraščajoče inflacije je na Haitiju več ljudi v stiski kot kdaj koli prej. Več kot 5 milijonov ljudi – skoraj polovica prebivalstva – obupno potrebuje večjo varnost in dostop do osnovnih storitev.

Prilagodljivi skladi so v nujnih primerih še posebej pomembni, saj UNICEF-u omogočajo, da se odzove, ko se razmere nenadoma spremenijo. Na Haitiju ta sredstva UNICEF-u omogočajo, da se odzovejo na potrebe po ukrepih WASH programa, med drugim s podporo operativnih stroškov vladnih organov, ki so odgovorni za splošno usklajevanje strategije “WASH shield”, ki vključuje kloriranje pitne vode prek občinskih omrežij in na javnih zbirališčih.

GHTF je UNICEF-u omogočil tudi zagotavljanje psihosocialne podpore otrokom in družinam. Na področju izobraževanja je UNICEF lahko pomagal približno 26.000 otrokom pri dostopu do učilnic, vključno z nakupom in prevozom gradbenega materiala za tekočo sanacijo in gradnjo šol, ki jih je prizadel potres leta 2021.

Zelo smo hvaležni, ker smo lahko s pomočjo fleksibilnih sredstev pripravili načrt za nepredvidene razmere in še naprej zagotavljali izobraževanje za otroke, ki so jih prizadele sedanja kriza in naravne nesreče.

Inge Vervloesem, vodja oddelka za izobraževanje, UNICEF Haiti

Turčija

Sema Hosta se igra z otrokom
Sema Hosta, vodja komunikacijskega oddelka UNICEF Turčije, se igra z otrokom v UNICEF-ovem otrokom prijaznem prostoru v Kahramanmaraşu, Turčiji.

Ko sta februarja 2023 jugovzhodno Turčijo in Sirijo prizadela dva močna potresa in številni popotresni sunki, je na milijone otrok in njihovih družin obupno potrebovalo pomoč. Potresa sta mnoge družine spravila na rob preživetja, otroci pa so ostali brez dostopa do osnovnih storitev, vključno s čisto vodo, izobraževanjem in zdravstveno oskrbo.

Do začetka avgusta 2023 je v štirih turških provincah (Hatay, Kahramanmaras, Adiyaman in Malatya), ki jih je potres najbolj prizadel, več kot 180.000 ljudi še vedno živelo na začasnih lokacijah ali v zavetiščih z omejenim dostopom do storitev ali popolnoma brez njih. V teh provincah je v šotorih ali kontejnerjih živelo še približno 340.000 oseb, čeprav se te številke še vedno spreminjajo.

Pravočasno prilagodljivo financiranje je UNICEF-u omogočilo hitro razporeditev sredstev in povečanje obsega odziva po potresu, zlasti z intervencijami, kot je vzpostavitev podpornih centrov, ki so s psihosocialno podporo dosegli več kot 500.000 ljudi.

Ta sredstva so nam in partnerjem omogočila, da smo lahko na terenu takoj, ko se je potres zgodil, zagotavljali osnovne storitve in zaloge, pozneje pa smo lahko odziv hitro prilagajali spreminjajočim se potrebam, ki smo jih zaznali pri prizadetih skupnostih.

Paolo Marchi, začasni predstavnik UNICEF Turčija

Papua Nova Gvineja

Družina, fotografirana pred svojo hišo.
UNICEF Papua New Guinea

Kljub znatni gospodarski rasti v zadnjem desetletju so otroci in njihove družine v Papui Novi Gvineji še vedno izpostavljeni velikim izzivom in oviram. Zdravstveni sistem v državi je krhek, več sto tisoč otrok še vedno ne dobi cepiva, ki rešujejo življenja, stopnja podhranjenosti pa je še vedno nesprejemljivo visoka, kar je stalen dejavnik bolezni in smrti, zlasti pri otrocih, mlajših od pet let. V nekaterih delih države, vključno z območji, izpostavljenimi nesrečam, kot je regija Highlands, je zagotavljanje celo osnovnih zdravstvenih in prehranskih storitev na kritično nizki stopnji ali pa jih sploh ni.

Tem izzivom se je pridružilo še nasilje, povezano z volitvami leta 2022, ki je zamajalo že tako ranljive sisteme javnega zdravstva v regiji Highlands, razselilo zdravstvene delavce in zdravstvene ustanove prisililo k zaprtju.

GHTF je pomagal UNICEF-u pravočasno doseči ranljive otroke, družine in skupnosti, saj je omogočil hitro nabavo prehranskih potrebščin in opreme, vključno s hranilnimi praški in merilnimi trakovi za uporabo v nujnih primerih in za tekoče programe.

Prilagodljivo financiranje je UNICEF-u omogočilo, da je prizadetemu prebivalstvu razdelil prvo pomoč, komplete za babice in osnovna zdravila. Pomagalo nam je tudi pri podpori celostnega zagotavljanja zdravstvenih storitev s pomočjo patrulj na terenu.

Dr. Satish Gupta, vodja zdravstvenega programa, UNICEF Papua Nova Gvineja

Pakistan

Moška prenašata velik paket UNICEF-ovih potrebščin.
Po velikih poplavah v provinci Sindh v Pakistanu s čolnom prevažajo osnovne zdravstvene potrebščine.

Ko so avgusta 2022 v Pakistanu pustošile uničujoče poplave, je na milijone otrok potrebovalo humanitarno pomoč in dostop do osnovnih storitev.

Številna najbolj prizadeta okrožja so bila že prej med najranljivejšimi v državi, kjer so otroci trpeli zaradi visoke podhranjenosti, oteženega dostopa do vode in sanitarij ter nizke stopnje izobraževanja. Popolno ali delno uničenje ključne infrastrukture, vključno s tisoči šol in javnih zdravstvenih ustanov, je poglobila te že obstoječe neenakosti, zaradi česar so bili otroci še bolj izpostavljeni tveganju lakote in bolezni. 

Prilagodljivo humanitarno financiranje je bilo uporabljeno za podporo tekočemu odzivu na najbolj prizadetih območjih, kar je UNICEF-u omogočilo, da se je odzval z vnaprej pripravljenimi zalogami za zapolnitev takojšnjih potreb po čisti vodi in zdravstvenih ter prehranskih storitvah.

Prilagodljiva sredstva nam omogočajo, da vnaprej pripravimo zaloge in vzpostavimo partnerstva, tako da lahko v nujnih primerih ukrepamo takoj. Lahko pridemo na prizadeto območje, sodelujemo s partnerji in se odzovemo na najnujnejše potrebe otrok in družin. Brez prilagodljivega financiranja ni UNICEF-ovega odziva to ne bi bilo mogoče. Odziv mora biti takojšen, zato je treba nekatere odločitve sprejeti že preden se izredne razmere zgodijo.

Scott Whoolery, vodja operacij na terenu in v nujnih primerih, UNICEF Pakistan

Južni Sudan

Otrok sedi na tranzitni točki.
Otrok sedi na tranzitni točki, kjer UNICEF v Južnem Sudanu zagotavlja storitve na področju zdravja, prehrane in zaščite otrok.

Še preden je v sosednji državi izbruhnilo nasilje, je Južni Sudan doživljal najhujšo humanitarno krizo po osamosvojitvi leta 2011. Do konca leta 2022 so se zvrstili spopadi, poplave brez primere, izbruhi bolezni, stanje pa je še poslabšala nezanesljiva preskrba s hrano, kar je še povečalo kronične potrebe najranljivejših, zlasti otrok. Z začetkom krize v Sudanu aprila 2023 je Južni Sudan doživljal tudi pritok povratnikov in beguncev na številnih vstopnih točkah vzdolž meje med državama.

V Južni Sudan je prispelo več sto tisoč žensk in otrok. Vsi potrebujejo določeno obliko takojšnje pomoči. Mnogi so travmatizirani, podhranjeni ali potrebujejo nujne zdravstvene storitve. Prihajajo v skupnosti, ki so že zdaj izjemno ranljive in se spopadajo z večdimenzionalnimi humanitarnimi krizami.

Sklad GHTF je državnemu uradu Južnega Sudana omogočil, da je hitro okrepil svoje odzive na številnih področjih. Omogočil je na primer napotitev socialnih delavcev in pomagal hitro vzpostaviti otrokom prijazne prostore na oddaljenih obmejnih lokacijah, kamor je do začetka avgusta prispelo več kot 130.000 žensk in otrok, ki so bežali pred spopadi v Sudanu.

Prilagodljivo humanitarno financiranje je bilo ključnega pomena za UNICEF-ovo zmožnost hitrega povečevanja števila in razporejanja osebja ter zagotavljanja takojšnjih storitev za reševanje življenj na tisoče bolnih in utrujenih žensk in otrok na območjih največjih potreb.

Emma Tuck, strokovnjakinja za nujne primere, UNICEF Južni Sudan
Picture of UNICEF Slovenija

UNICEF Slovenija

Za vsakega otroka

Vam je objava všeč? Delite jo s prijatelji:

UNICEF/UN0552358/
Za vsakega otroka zaščita
Pomagajte zaščititi otroke
Preberi več

Novice

Piškotke uporabljamo, da bi izboljšali uporabniško izkušnjo. Z uporabo spletnega mesta soglašate, da jih lahko uporabljamo. Več informacij.