Vsak otrok si zasluži otroštvo. Tudi otroci v vojni so samo otroci. Pomagajmo jim.
Vsak otrok si zasluži otroštvo. Tudi otroci v vojni so samo otroci. Pomagajmo jim.

UNICEFZa vsakega otroka

Poročanje medijev o škodljivih praksah in vzorcih vedenj otrok

Poročanje medijev o škodljivih praksah in vzorcih vedenj otrok

Vloga medijev je pri dvigovanju zaščite otrok zelo pomembna, ob tem pa je potrebno dati pozornost tudi namenu in morebitnem vplivu, ki ga posamezne objave imajo.

Ob obveščanju javnosti o pojavu medvrstniškega nasilja in nezaželenih vedenjskih vzorcih, še posebej tistih, ki so neposredno vezani na duševno zdravje, je potrebno biti zelo pozoren na vpliv, ki jih tovrstna sporočila imajo med mlajšo populacijo.

Ker živimo v času, ki ga zaznamujejo družbena omrežja, ki imajo velik vpliv tudi na oblikovanje vedenjskih vzorcev otrok, je izjemnega pomena, da se preuči, kakšen vpliv in namen ima objava posameznih novic, ki prikazujejo škodljive prakse in vzorce. Otroci in mladi posamezna sporočila namreč vrednotijo drugače kot odrasli in objava škodljivih vedenj v medijih lahko v njihovih očeh podeljuje legitimnost in dviguje vrednost tovrstnim vzorcem. Oblikovanje lastne identitete v času odraščanja in pubertete se oblikuje skozi medvrstniške odnose, zato je prevladujoče vedenje pri mladih dokazovanje svojim vrstnikom, vse pogosteje tudi v obliki škodljivih in tveganih vedenj.

Zaščita otrok mora biti naše najpomembnejše vodilo:

  • Zato je pred objavo potrebno razmisliti o zornem kotu prikazovanja določene novice in poimenovanju posameznih novic. Ali je poudarek na nasilnem vedenju in kako je bila žrtev trpinčena, ali že naslov novice predstavlja neke prevladujoče škodljive vzorce? Mladi namreč morebiti novice niti ne preberejo do konca ter si ustvarijo napačno predstavo in so spodbujeni, da nekritično prevzemajo vzorce, da sledijo trendu. Zato je pomembno vedeti, da lahko novico vedno oblikujemo iz drugega zornega kota, kjer se raje osredotočimo na opozorilo o nedopustnem, neprimernem in nevarnem vedenju. V vsebino pa vključimo tudi informacije o praktičnih načinih preprečevanja tovrstnih dogodkov ter tako pomagamo opolnomočiti otroke in mlade. Sporočilo lahko z izjavo – besedami podpore otrokom in mladim – dodatno okrepi še kakšen vzornik ali vplivnež. Predvsem problematični so tisti naslovi/poimenovanja novic, ki so vidno oblikovani na način, da privabljajo klike, vsebinsko pa so lahko sporni ali celo škodljivi, saj podajajo napačno sporočilnost.
  • Z deljenjem video posnetkov nasilja, sploh pa nasilja med otroki in mladimi, prispevamo k sramotenju, krepimo nemoč žrtve nasilja in nenazadnje spodbujamo nasilje na spletu. V kolikor pa je še poleg tega otroka v objavi možno prepoznati oz. če se sam lahko prepozna, so tovrstne objave lahko izredno škodljive in se njihovo razširjanje mora preprečiti, ker se v nasprotnem primeru stiska otroka povečuje, kar pod težo negativnih komentarjev lahko vodi v nepopravljivo škodo.
  • Vloga staršev in šole je izredno pomembna pri krepitvi pozitivnih sporočil in naslavljanju neprimernih vedenjskih vzorcev. Zato so objave lahko usmerjene tudi v aktivacijo teh dveh skupin. Pri svojem delu pogosto zaznavamo, da se tudi sami čutijo neopremljene za učinkovito posredovanje, zato so objave s kratkimi in praktičnimi nasveti zelo koristne
  • Pozornost je potrebna tudi glede primerne uporabe spremljajočega multimedijskega gradiva.


Zavedamo se, da se spremembe v vedenjskih vzorcih dogajajo počasi, a ob podpori medijev lahko vodijo v pravo smer – zaščito največjega interesa otrok in mladih.

Preberi več

o UNICEF-u

Piškotke uporabljamo, da bi izboljšali uporabniško izkušnjo. Z uporabo spletnega mesta soglašate, da jih lahko uporabljamo. Več informacij.