UNICEFZa vsakega otroka

Etični kodeks in postopki ravnanja za zaščito in varovanje otrok

UNICEF-ov etični kodeks in postopki ravnanja za zaščito in varovanje otrok

Namen etičnega kodeksa je:

  1. Zagotoviti, da je blaginja otrok upoštevana kot najpomembnejši dejavnik vseh vidikov dela Slovenske fundacije za UNICEF.
  2. Zagotoviti, da so vsi partnerji, prostovoljci in zaposleni seznanjeni ter razumejo načela in postopke izvajanja dobrih praks varovanja in zaščite otrok.
  3. Poskrbeti, da vsi zaposleni vedo, kako se ustrezno odzvati, če pride do suma zlorabe otrok.
  4. Zagotoviti jasnost postopkov presoje v primerih kršitev etičnega kodeksa.
Preberi več

o UNICEF-u