UNICEF-ov paketek veselja čista voda
Paketek veselja čista voda
Paketek veselja osebna higiena
UNICEF-ov paketek veselja prva pomoč
Paketek veselja prva pomoč
Paketek veselja šolske potrebščine
Paketek veselja mleko in piškoti
UNICEF-ov paketek veselja terapevtska hrana
Paketek veselja terapevtska hrana
UNICEF-ov paketek terapija podhranjenosti
Paketek veselja terapija podhranjenosti
Paketek veselja termo odeja
Paketek veselja igra in šport
Paketek veselja zimska oblačila za dojenčka
Paketek veselja zimska oblačila za otroka