Vsak otrok si zasluži otroštvo. Tudi otroci v vojni so samo otroci. Pomagajmo jim.
Vsak otrok si zasluži otroštvo. Tudi otroci v vojni so samo otroci. Pomagajmo jim.
Pomen humanitarnih denarnih transferjev za ljudi v izrednih razmerah

Pomen humanitarnih denarnih transferjev za ljudi v izrednih razmerah

Ženska daje uslužbencu denanrni transfer
UNICEF/UN0827400/Ayene

Preberite si naš članek o pomenu humanitarnih denarnih transferjev za otroke in njihove družine v državah v krizi.

Kaj so, kako delujejo in zakaj so lahko ključni mehanizem pri krepitvi posameznikov in gospodinjstev v humanitarnih krizah

Ženska daje uslužbencu denanrni transfer
UNICEF/UN0827400/Ayene

Kaj so humanitarni denarni transferji?

Humanitarni denarni transferji so plačila v obliki fizične valute ali elektronske gotovine, ki se lahko uporabi za zadovoljevanje humanitarnih potreb v vseh vrstah izrednih razmer. So zelo učinkovit način zagotavljanja humanitarne pomoči posameznikom in gospodinjstvom.

Kako delujejo denarni transferji?

Denar se lahko zagotovi v obliki enkratnega plačila ali rednih mesečnih nakazil. Ta nakazila se lahko dostavijo kot gotovina prek bančnih računov, poštnih uradov, podjetij, ki opravljajo storitve prenosa denarja, z uporabo mobilnih telefonov ali preprosto osebno. Denarni transferji se lahko izvajajo kot samostojno plačilo in/ali v kombinaciji z drugimi vrstami storitev, kot so prehrana, izobraževanje in zaščita otrok. Kjer je mogoče, UNICEF deluje prek uveljavljenih vladnih sistemov in izplačuje denar prek obstoječih nacionalnih kanalov za zagotavljanje socialne zaščite in/ali z neposrednim pristopom z uporabo UNICEF-ovih lastnih sistemov za zagotavljanje podpore.

Kdo je upravičen do denarnih transferjev?

Določitev, kdo bo imel največ koristi od humanitarne pomoči, je ključni korak pri oblikovanju programov denarnih transferjev, ki morajo biti prilagojeni posebnim razmeram v posamezni državi ali izrednih razmerah. Za opredelitev gospodinjstev, ki najbolj potrebujejo pomoč, se uporabljajo različna merila za usmerjanje. UNICEF v skladu s svojimi pooblastili običajno izbira družine z otrokom ali otroki, mlajšimi od dveh let, nosečnice in doječe matere, družine z invalidnimi otroki itd.

Za zagotovitev, da so upravičena gospodinjstva dosežena, je bistvenega pomena dobro obveščanje javnosti o ciljni usmeritvi in registru. UNICEF lahko vzpostavi tudi neposreden komunikacijski kanal s prejemniki denarja za mehanizme povratnih informacij in pritožb, s čimer se zagotovi, da lahko prejemniki poročajo in izrazijo morebitne težave.

Ženska prejema denar
Ženska prejema denar v okviru UNICEF-ovega programa humanitarne denarne pomoči v provinci Badghis v Afganistanu.

Zakaj so humanitarni denarni transferji dobra ideja?

Humanitarni denarni transferji pomagajo UNICEF-u bolje služiti otrokom in družinam. So stroškovno učinkovit način hitrega zagotavljanja pomoči tistim, ki jo najbolj potrebujejo. Skupni stroški zagotavljanja denarne pomoči so pogosto nižji kot pri pomoči v naravi, kar pomeni, da lahko dosežemo več ljudi.

Denarni transferji ljudem omogočajo tudi sprejemanje odločitev na podlagi njihovih individualnih razmer, kar prejemnikom omogoča, da zadovoljijo svoje osnovne potrebe in ponovno začnejo živeti na dostojanstven in spoštljiv način. Ker se denar, ki ga gospodinjstva prejmejo, porabi na lokalnih trgih, humanitarni denarni transferji podpirajo skupnosti in spodbujajo lokalno gospodarstvo.

Dolgoročno lahko denarni transferji povečajo odpornost gospodinjstev na stersne dejavnike, s čimer se okrepi njihova zmožnost boljšega obvladovanja šokov in zmanjša ranljivost za prihodnje krize.

Ali UNICEF uporablja humanitarne denarne transferje?

Da, humanitarni denarni transferji so pomemben del UNICEF-ovega orodja za odzivanje na konflikte, nesreče in dolgotrajne krize. UNICEF pri izpolnjevanju svojih humanitarnih in razvojnih nalog uporablja svoje strokovno znanje in izkušnje tako pri krepitvi sistemov socialne zaščite, kot tudi pri neposrednem zagotavljanju denarnih sredstev.

UNICEF pri zagotavljanju gotovine družinam, ki jih je prizadela kriza, najprej uporabi nacionalne sisteme, če je to mogoče. Če obstoječega nacionalnega sistema ni mogoče uporabiti v celoti, bo UNICEF poskušal uporabiti dele obstoječega sistema, kot so seznami upravičencev ali pomoč socialnih delavcev za delo s skupnostjo. UNICEF bo po potrebi zagotovil dodatne zmogljivosti. Kjer to ne bo mogoče, bo UNICEF skupaj s partnerji vzpostavil celoten sistem za zagotavljanje denarnih sredstev za pomoč družinam, ki so jih prizadele krize.

Stališče UNICEF-a je, da bi morali biti brezpogojni denarni transferji pri vsakem zagotavljanju denarnih sredstev ena od prvih sistematično raziskanih možnosti za uresničevanje temeljnih zavez za otroke. To zagotavlja, da se humanitarni denarni transferji, namenjeni otrokom, uporabljajo za pomoč pri spoštovanju pravic otrok, ki jih prizadenejo humanitarne krize, da se spodbuja predvidljiv, učinkovit in pravočasen humanitarni odziv.

UNICEF uporablja humanitarne denarne transferje za dopolnitev drugih dejavnosti, kot so dostop do izobraževanja ali prehranskih storitev in za zagotovitev, da so potrebe vseh otrok zadovoljene v vseh sektorjih UNICEF-ovega delovanja. UNICEF te intervencije imenuje pristop “denar plus”, pri katerem se denarna pomoč uporablja za podporo zmogljivosti gospodinjstev za preprečevanje in obvladovanje tveganj, kar povečuje splošno odpornost v krhkih in humanitarnih razmerah. 

UNICEF je zavezan nadaljnji krepitvi in izgradnji zmogljivosti za zagotavljanje humanitarnih denarnih transferjev v izrednih razmerah. Tudi v prihodnje bomo še naprej sodelovali z vladami, agencijami Združenih narodov, nevladnimi organizacijami in zasebnim sektorjem, da bi dosegli učinkovite in uspešne programe, ki posameznikom in gospodinjstvom na stroškovno učinkovit in dostojanstven način zagotavljajo podporo, ki jo potrebujejo.

Picture of UNICEF Slovenija

UNICEF Slovenija

Za vsakega otroka

Vam je objava všeč? Delite jo s prijatelji:

UNICEF/UN0552358/
Za vsakega otroka zaščita
Pomagajte zaščititi otroke
Preberi več

Novice

Piškotke uporabljamo, da bi izboljšali uporabniško izkušnjo. Z uporabo spletnega mesta soglašate, da jih lahko uporabljamo. Več informacij.